Welcome to our Sphynx cattery

Velkommen til vĂ¥rt Sphynx katteri

Sphynx kittens for sale - Sphynx kattunger til salgs

We have always Sphynx kittens for sale. Real Canadian Sphynx from Norway (rabies free country)

 

A Sphynx cat is probably the only option for a cat allergy.

Sphynx cats are gentle and not aggressive. They are very nosy and watching everything that happens in the home and are ready to join. Sphynx are extremely receptive, sensitive, naive and trusting.

These cats can often learn to play with a variety of toys, also open the door, use the toilet, but also find their way quickly into a candy bag. The North American cats are characterized by high intellect and has a lot of dog behavior.

They are known for their extraordinary commitment and want to live very close to their owners. Sphynx cats enjoying the company of humans and other animals. The gullible creature is always ready to press his warm little body against us.

Markus som Champion

 

 

 

 

 

En Sphynx katt er trolig det eneste alternativet for en katteallergiker.

Sphynx katter er snille og ikke agressive. De er veldig nysjerrige og følger med på alt som skjer i hjemmet og er klar for å delta. Sphynxer er ekstremt mottakelig, følsomme, naive og tillitsfulle. 

Disse kattene kan ofte lære seg å leke med en mengde ulike leker, også åpne døra, anvende toalettet, men også finne veien fort inn i en godteripose. De nordamerikanske kattene er preget av høy intellekt og har mye av hundens adferd. 

De er kjent for sitt ekstraordinære engasjement og ønsker å leve veldig nært til sine eiere. Sphynx katter nyter selskapet av mennesker og andre dyr. Den godtroende skapningen er alltid klar til å trykke sin varme lille kropp mot oss.